Завдання бізнес аналізу – виявити потреби бізнесу та на основі потреби розробити максимально ефективні ІТ рішення. Бізнес аналіз рідко застосовується у проектах з обмеженим бюджетом, проте ця фаза ІТ розробки дозволяє зекономити щонайменше 10-40% бюджету, а також оптимізувати час розробки.

Бізнес-аналіз включає наступні етапи:

1. Виявити потреби замовника,
2. Концепція рішення.
3. Оформлення концепції в технічне завдання с чіткими вимогами до проекту. Для цього використовуються різноманітні методи бізнес-аналізу — побудова моделей процесів і структур, прототипи інтерфейсу, сценарії поведінки користувачів.

На цьому етапі можна з’ясувати об’єм татривалість робіт.

4. Деталізація вимог – специфікації.
5. Консультації програмістів і тестувальників під час розробки продукту, обговорення з замовником.

 

Обов’язки бізнес аналітика

– Аналіз бізнес-потреб замовника;
– Складання вимог до майбутнього продукту (спілкування з зацікавленими особами – розробниками, клієнтами, кінцевими користувачами);
– Аналіз вимог (застосування різних методологій і нотацій – прототипування, анкетування, опитування, мозковий штурм, аналіз існуючих документацій, конкурентів);
– Аналіз проблемних областей і пропозиції для поліпшення;
– Формалізація вимог (поділ вимог на бізнес, функціональні, що не функціональні, написання специфікації вимог);
– Управління вимогами (обробка запитів на зміну, аналіз і опис впливу на існуючі вимоги);
– Трансляція вимог між розробниками і клієнтом.